header1

Zelfsturing is zelforganisatie (2)

Om mensen aansluiting te bieden bij het werk dat ze doen en verantwoordelijk te maken voor hoe ze doelen behalen, moet de werkplek als een laboratorium zijn: een onvoorspelbare, maar veilige ruimte, waar werknemers het gevoel hebben dat ze zinvol op zoek zijn naar kennis en ontdekking.

Zelfsturing is feitelijk een totaal verkeerde en foute vertaling van het idee van Ricardo Semler. Het uitgangspunt klopt niet. Individuele medewerkers behoren niet het stuur in handen te krijgen om “zelf te sturen” en alles zelf te bepalen.

Er zijn nu eenmaal doelstellingen binnen een bedrijf. Het ziekenhuis heeft een doel, de chipfabriek heeft een bedoeling en een uitzendbureau heeft zijn eigen doelstellingen.

Er moet in ieder geval een verbinding zijn tussen het individu, het team en de organisatie (VITO).

Als individuele medewerker ben je er waarschijnlijk komen werken omdat de doelstelling van de organisatie aansloot bij jouw eigen doelen.

Vanuit dat uitgangpunt is het vervolgens een belemmering als je aan de leiband van een leidinggevende moet lopen, waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van de vaktechnische kennis die je hebt.

Je hebt meer in huis en het frustreert als je zelf niet volledig tot ontplooiing kunt komen..

In alle medewerkerstevredenheidsonderzoeken komt naar voren dat eigen regelruimte in je werk het meest wordt gewaardeerd als aspect van werk. Misschien gaan daarom steeds meer medewerkers uit dient en gaan als ZZP-er aan de slag?

We zien dat veel organisaties lijden aan het internaatsyndroom, waardoor ze hun werknemers als kinderen behandelen. Ze vertellen mensen wanneer ze op het werk moeten komen, waar ze moeten zitten, wat ze moeten doen, hoe ze zich moeten kleden, hoe ze zich moeten gedragen, enzovoort.

Dat is niet de manier om mensen te behandelen die kritische volwassenen zijn in hun persoonlijke leven, waar ze hun gezinsinkomen budgetteren, kinderen opvoeden en waar nodig moeilijke beslissingen nemen.

Wanneer bedrijven professionals als kinderen behandelen die niet helemaal voor zichzelf kunnen denken, dan is dat precies hoe ze zich ook zullen gedragen. U zegt en wij draaien.