header1

Partners

OASE & Partners is een netwerkorganisatie.
Dat houdt in dat er van meerdere experts, deskundigen, ervaren trainers en cursusleiders gebruik wordt gemaakt om de vraag van u zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. 

Naast inhoudsdeskundigen op het gebied van de zorg, het onderwijs en de kunsteducatie, zijn er ook ervaren cursusleiders als het gaat om teamvorming, teamontwikkeling, organsiatieverandering en -transitie en personeelsmanagement.
Hieronder worden op korte termijn de deskundigen die aan OASE & Partners zijn verbonden weergegeven. U kunt straks de foto's aanklikken om meer dudielijkheid te krijgen over de diverse mensen.

Henk Geurtsen

Kernactiviteiten:

 • Cultuurverandering
 • Teamontwikkeling/teambuilding
 • Procesoptimalisatie

Lees meer

Pieter Giezen

Kernactiviteiten:  

 • Advies op het gebied van personeelsbeleid
 • Advies op het gebied van loopbaanbeleid, opleiding en ontwikkeling
 • Advies over en implementatie van functionerings- en ontwikkelingssystemen    

Lees meer

Gerard van Groeningen MBA

Kernactiviteiten:

 • Ondersteuning leidinggevenden en directie bij
  beheersing verzuim
 • Coachen van medewerkers met dreigend uitval
 • Begeleiding bij reintegratie in eigen of ander werk
 • Trainen leidinggevenden
 • Arbeidsdeskundige beoordelingen bij langdurige ziekte
 • ivm Wet Verbetering Poortwachter
 • Projectleiding duurzaam inzetbaarheidsprojecten
 • Interim (verander) management

Lees meer

Leontine Kamps

Kernactiviteiten:

 • Interim management
 • Vaardigheidstrainingen en lesgeven
 • Coaching op ondernemerschap en ‘on the job’
 • Eerste Hulp Bij Sales (EHBS), acquisitie en salestraining
 • Advies of Begeleiden van werving en selectietrajecten

Lees meer

Han de Regt

Kernactiviteiten:

 • Organisatievernieuwer
 • Gamificeerder van de werkomgeving
 • Teamtrainer
 • Inspirator

Lees meer