header1

Visie op communicatie

We hebben geleerd dat communicatie een activiteit is waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren.

Het Latijnse woord communicare slaat terug op "iets gemeenschappelijk maken". 
OASE & Partners stelt zich de vraag in hoeverre we ons nog bewust zijn van dat “gemeenschappelijk maken”.
Vandaag de dag, zeker met alle sociale media, is de communicatie meer dan ooit gericht op het “meedelen” aan de ander.
We stellen de ander op de hoogte van onze zaken via facebook, LinkedIn, Twitter, etc.
En dat patroon zet zich herkenbaar door in de werkomgeving.

Communicatie met het doel om iets gemeenschappelijk te maken, betekent voor ons dat je dialoog voert.
Dialoog is een gesprek tussen twee of meer “personen en/of groepen” die elkaars evenwaardigheid accepteren en erkennen.
De deelnemers aan een dialoog zijn gesprekspartners en geen tegen- of medestanders.
Er heerst ook evenwaardigheid tussen gesprekspartners en de partners staan op gelijke hoogte, letterlijk en figuurlijk.
De inbreng van “de ander” wordt serieus genomen en luisteren is even belangrijk, zo niet belangrijker, dan praten.

OASE & Partners hanteert deze gedachte bij het begrip communicatie met als doen “mensen bij elkaar te brengen”.
Het gaat om het krijgen van begrip voor elkaars visie, standpunten en belangen.
Pas dan kun je werkelijk met elkaar communiceren, waarbij je uiteindelijk gedachten gemeenschappelijk kunt maken.
Vanuit die basisgedachte krijg je van “samen werken”, uiteindelijk effectieve en efficiënte “samenwerking”.

Daarbij is één aspect belangrijk: luisteren.
Dat aspect is echter in vele communicatiecursussen en trainingen een ondergeschoven kindje met weinig aandacht. Daar wil OASE & Partners juist de aandacht op richten, omdat dat de basishouding moet zijn in de communicatie: de ontvanger moet open staan voor de boodschap, deze ontvangen en daarna pas zijn eigen signaal geven. Dan is er sprake van "communicatie", gemeenschappelijk maken van de boodschappen.