header1

Teamvorming

De praktijk van zelforganiserende teams.

Steeds meer organisaties stappen over naar minder hiƫrargisch organiseren. Top-down maakt plaats voor bottum-up. Zelfsturende teams en resultaatverantwoordelijke eenheden zijn sterk in opkomst. Maar hoe schakelen we van het "oude systeem" naar de nieuwe organsiatievorm?
Te vaak is er veel weerstand en mislukken de veranderingen, omdat er te weinig aandacht is voor de "menselijke kant' van veranderingsprocessen.

Daarbij is de term "zelfsturing" een verkeerde benaming. De juiste term is zelforganiserende teams, omdat men niet "stuurt", maar de werkzaamheden in het team zelf organiseert.

In de sectoren waar kleinschaligheid steeds meer voorkomt of wordt ingevoerd, is het ook belangrijk om de teamsamenstelling kritisch te bekijken. Als de mogelijkheid er is om van begin af aan te werken en teams echt samen te stellen, ondersteunen we organisaties van begin af aan. Als het team al werkzaam is, zullen we de samenwerkingsvaardigheden van de individuele medewerkers inzichtelijk maken.
Die bewustwording van elkaars input in de samenwerking geeft een goed beeld van de diversiteit en complementariteit op het gebied van samenwerking. Je hebt elkaar nodig in de aanvulling van wat je zelf niet zo goed in je vingers hebt.

OASE & Partners heeft al jaren de slogan: "geef de werkvloer terug aan de professionals".
De managers heeft als taak: faciliteren van de medewerkerts om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In combinatie met de Belbin teamrollen en managementdrives, ondersteunen we organisatie in de transitie naar deze nieuwe manier van organiseren. Daarbij kijken we ook naar de verschillende fasen in de groepsvorming (Tuckman).

 1. Forming / vorm:
  In de eerste fase kennen mensen elkaar nog niet. Omdat er nog geen onderlinge verbondenheid of intimiteit is, is de aandacht vooral gericht op de centrale persoon: de groeps- of teamleider.
 2. Storming / storm:
  De fase van conflict en chaos. Verschillen, irritaties en conflicten tussen teamleden komen aan de oppervlakte omdat elk teamlid zijn standpunten en belangen nastreeft.
 3. Norming / norm:
  Groepsnormen worden duidelijker zodra teamleden hun rol als teamlid beginnen te accepteren.
 4. Performing / prestatie:
  Losse individuen transformeren zich in teamspelers. In deze fase is er een grote betrokkenheid bij elkaar en bij de teamdoelen.

Maar er zijn nog meer modellen waar we gebruik van kunnen maken.

Interesse: neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.