header1

Teamvorming

De praktijk van zelfsturende teams.

Steeds meer organisaties stappen over naar minder hiërargisch organiseren. Top-down maakt plaats voor bottum-up. Zelfsturende teams en resultaatverantworodelijke eenheden zijn sterk in opkomst. Maar hoe schakelen we van het "oude systeem" naar de nieuwe organsiatievorm?
te vaak is er veel weerstand en mislukken de veranderingen, omdat er te weinig aandacht is voor de "menselijke kant' van veranderinsprocessen.

In de zorgsector, waar kleinschaligheid steeds meer toeneemt, is het ook belangrijk om de teamsamenstelling op een goede manier vorm te geven. Als de mogelijkheid er is om van begin af aan te werken en teams echt samen te stellen, ondersteunen we organisaties van begin af aan.
Dat doen we via het teamrolmanagement van Belbin; zo stellen we teams samen op basis van diversiteit en complementariteit op het gebied van samenwerking.

Maar ook bij bestaande teams verbeteren we de teamprestaties door teamleden meer bewust te maken van de vaardigheden en kwaliteiten die in het team aanwezig zijn.

OASE & Partners heeft al jaren de slogan: "geef de werkvloer terug aan de professionals".
De managers heeft als taak: faciliteren van de medewerkerts om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. In combinatie met de Belbin teamrollen en managementdrives, ondersteunen we organisatie in de transitie naar deze nieuwe manier van organiseren. Daarbij kijken we ook naar de verschillende fasen in de groepsvorming (Tuckman).

 1. Forming / vorm:
  In de eerste fase kennen mensen elkaar nog niet. Omdat er nog geen onderlinge verbondenheid of intimiteit is, is de aandacht vooral gericht op de centrale persoon: de groeps- of teamleider.
 2. Storming / storm:
  De fase van conflict en chaos. Verschillen, irritaties en conflicten tussen teamleden komen aan de oppervlakte omdat elk teamlid zijn standpunten en belangen nastreeft.
 3. Norming / norm:
  Groepsnormen worden duidelijker zodra teamleden hun rol als teamlid beginnen te accepteren.
 4. Performing / prestatie:
  Losse individuen transformeren zich in teamspelers. In deze fase is er een grote betrokkenheid bij elkaar en bij de teamdoelen.

Maar er zijn nog meer modellen waar we gebruik van kunnen maken.

Interesse: neem gerust en vrijblijvend contact met ons op.