header1

Divers of mono?

Diversiteit is hot! Van meerdere kanten wordt door allerlei organisaties gewezen op het verdwijnen van de biodiversiteit in de natuur en de negatieve ecologische gevolgen hiervan.

Lees meer

Duurzame medewerkers

Het lijken nieuwe modewoorden: “vitaliteit” en “duurzame inzetbaarheid”. De “intentie” van deze nieuwe gedachte is dat je de medewerkers niet verbruikt, maar zo goed en lang mogelijk gebruik maakt van hun talenten en vaardigheden. En ook dat ze “gezond, voldoende gekwalificeerd en duurzaam aan het werk kunnen blijven."

Lees meer

Rendementsdenken

Toen het maagdenhuis werd bezet was het rendementsdenken ineens “ hot”. Binnen het onderwijs is het rendementsdenken “gemeengoed”. Scholen worden afgerekend op hun prestaties en hoe beter de kwantitatieve prestaties zijn, hoe beter men denkt dat de school is. Als je te weinig leerlingen hebt die slagen, of in de voorgeschreven tijd hun diploma halen, kun je zomaar als zwakke school bestempeld worden.

Lees meer

Kijken vanuit een ander perspectief

In het blad zorg en welzijn las ik een artikel over “irritante collega’s”. Het artikel van Alexandra Sweers begint als volgt: “Heb jij collega’s waar je eigenlijk niet zo goed mee samenwerkt? Of die je zelfs ronduit irritant vindt? Sommige collega's kunnen zich zo gedragen dat het samenwerken maar slecht lukt. Ze hebben een negatieve houding die de teamspirit opbreekt, maken het behalen van doelen onmogelijk en erger: belemmeren de zorg aan de cliënt. Maar nog erger: schadelijk gedrag kan hele teams uit elkaar laten vallen”.

Lees meer

Luisteren naar de werkvloer

Sinds jaar en dag schrijf ik over de signalen van de werkvloer die niet doordringen bij het hoger management en de bestuurders. Sinds geruime tijd hanteer ik de slogan: geef de werkvloer terug aan de professionals. En ik geef dat niet alleen aan in mijn columns, maar ik predik dat ook in mijn werkzaamheden. Ik voer dat door in het ontwikkelen van visies en missies op de werkvloer met de medewerkers.De leemlaag in de organisatie werkt perfect, want hoewel de medewerkers een visie op de zorg geven die past binnen het organisatiebeleid en de missie een verlangstuk is van de organisatiemissie, nemen de managers in zorgorganisatie het mij kwalijk dat ik “bottum-up” probeer te bouwen aan een betere organisatie. Blijkbaar is het idee dat zij ervoor hebben gestudeerd zo vastgeroest te zijn, dat zij de kwaliteiten van de werkvloer niet kunnen/willen zien en gebruiken.

Lees meer

  • 1
  • 2